Οι δύο κυριότεροι τύποι γεννήτριας είναι diesel και φυσικού αερίου. Κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να του κάνετε και το περιβάλλον, στο οποίο θέλετε να χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο πηγών ενέργειας, ώστε να έχετε μια καλή εποπτεία των επιλογών σας.

Γεννήτριες φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για τις γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αλλά και για τις φορητές γεννήτριες και θεωρείται ένα από τα πιο οικονομικά και αποδοτικά καύσιμα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, έχει σαφώς λιγότερους ρύπους από τον άνθρακα.

Μια γεννήτρια φυσικού αερίου λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με άλλες γεννήτριες. Στα βασικά της πλεονεκτήματα είναι ότι στη λειτουργία της είναι καθαρότερη, λιγότερο ακριβή και σχεδόν το ίδιο αποτελεσματική με τις γεννήτριες πετρελαίου. Παράλληλα, οι εκπομπές θείου, αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα είναι οι χαμηλότερες σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, ενώ επιπλέον η γεννήτρια δεν παράγει ανεπιθύμητες οσμές.

Πλεονέκτημα του φυσικού αερίου είναι επίσης ότι στις μεγάλες πόλεις παραδίδεται άμεσα με αγωγούς, οπότε δεν απαιτείται αποθήκευση του καυσίμου. Όμως, αυτό μπορεί συνάμα να είναι και μειονέκτημα, καθώς σε περιόδους φυσικών καταστροφών η παροχή του μπορεί να διαταραχθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη του καυσίμου τη στιγμή που χρειάζεστε τη γεννήτρια περισσότερο. Εκτός από αυτό, το φυσικό αέριο είναι εξαιρετικά εκρηκτικό και μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση έκρηξης του αγωγού.

Κόκκινη γεννήτρια πετρελαίου Honda δίπλα σε αυτοκίνητο

Γεννήτρια πετρελαίου / publicdomainpictures.net

Γεννήτριες πετρελαίου

Οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να λειτουργήσουν είναι γνωστές και ως γεννήτριες ντίζελ. Οι γεννήτριες πετρελαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ενέργειας σε μέρη που δεν έχουν τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου αλλά και ως εφεδρικές για την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε μεγάλες εγκαταστάσεις αλλά και σε σπίτια και μικρά γραφεία.

Το πετρέλαιο είναι ακριβότερη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με το φυσικό αέριο, όμως έχει υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας. Με άλλα λόγια, ενώ πληρώνετε περισσότερο, λαμβάνετε επίσης περισσότερη ενέργεια από το ντίζελ από ό,τι με τον ίδιο όγκο αερίου. Ως εκ τούτου, η απόδοση καυσίμου είναι ένα βασικό πλεονέκτημα των γεννητριών ντίζελ.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα μιας γεννήτριας ντίζελ είναι η διασφάλιση σταθερής τροφοδοσίας. Σε εγκαταστάσεις, όπως στα νοσοκομεία, αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, επειδή τα περισσότερα από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται απαιτούν σταθερή ισχύ και μία διακοπή ρεύματος θα ήταν τεράστιο πρόβλημα, αν δεν υπήρχαν οι γεννήτριες.

Παλαιότερα, οι γεννήτριες πετρελαίου είχαν το μειονέκτημα του έντονου θορύβου και της απαίτησης για συνεχή συντήρηση, όμως πλέον τα νεότερα μοντέλα αποτελούν πολύ βελτιωμένες εκδόσεις ως προς αυτό. Επιπλέον, ο κινητήρας ντίζελ είναι ανθεκτικός και αξιόπιστος με χαμηλό κόστος συντήρησης. Λόγω του χαμηλού κόστους συντήρησης έρχεται γρήγορα και η απόσβεση από το αρχικό κόστος αγοράς.

Τα κυριότερα προβλήματα των γεννητριών πετρελαίου είναι ότι αφενός είναι ρυπογόνες, κάτι το οποίο πλέον με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Αφετέρου είναι ογκώδεις και περιλαμβάνουν μεγάλα και βαριά συστατικά, οπότε δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή για μια φορητή μονάδα.