Οι μηχανές συσκευασίας, οι οποίες συνεργάζονται με ζυγιστικά συστήματα υψηλής ακρίβειας, είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτυγχάνεται τυποποίηση και διατήρηση του προϊόντος, αλλά να υπάρχει εγγύηση και για την ασφάλειά του, ειδικά όταν μιλάμε για εφαρμογές στη χημική βιομηχανία. Η ζύγιση, το πρώτο στάδιο στις γραμμές παραγωγής, αποτελούνται από τη δυναμοκυψέλη, την πλατφόρμα τοποθέτησης του προϊόντος που πρόκειται να ζυγιστεί, και την οθόνη που παρουσιάζει τα στοιχεία ζύγισης και η οποία συνδέεται συνήθως με εκτυπωτή ή τερματικό. Στη συνέχεια, το προϊόν που έχει ζυγιστεί προχωράει στο επόμενο στάδιο, τη συσκευασία του, η οποία γίνεται με γεμιστικά, ενσακιστικά και ταπωτικά μηχανήματα. Τα δύο αυτά στάδια δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντίθετα, τα δύο αυτά είδη μηχανών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, για να προκύψει ένα ακριβές τελικό προϊόν. Αν τα ζυγιστικά μηχανήματα δε λειτουργήσουν σωστά, τότε θα προκύψουν υπέρβαρες ή ελλιποβαρείς συσκευασίας, ενώ αν οι μηχανές συσκευασίας δε δράσουν άμεσα και γρήγορα στη γραμμή παραγωγής το προϊόν θα είναι μεν σωστά ζυγισμένο αλλά θα υπάρχει ο κίνδυνος της αλλοίωσής του. Ας δούμε, λοιπόν, παρακάτω ποιοι είναι οι παράγοντες που θέλουν προσοχή σε αυτή τη συνεργασία.

Ακρίβεια ζύγισης

Μεγάλο ρόλο στα ζυγιστικά μηχανήματα παίζει η ακρίβεια της ζύγισης. Η πραγματική ακρίβεια αφορά μετρήσεις, στις οποίες παίζει ρόλο ακόμα και το τελευταίο γραμμάριο, ενώ η φαινόμενη ακρίβεια συναρτάται με τον αριθμό ψηφίων της οθόνης. Ανάλογα με το προϊόν εξαρτάται το απαιτούμενο ύψος της ακρίβειας. Σε προϊόντα μεγάλης αξίας πρέπει να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια, ενώ το ίδιο ισχύει και σε υγρά προϊόντα, στα οποία η συσκευασία είναι κατασκευασμένη για συγκεκριμένο όγκο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια, τα μηχανήματα συσκευασίας συνήθως συνεργάζονται όχι μόνο με ζυγιστικά αλλά και με ογκομετρικά συστήματα.

ακριβης ζυγιση

Δυναμικός έλεγχος βάρους

Όταν οι συνθήκες παραγωγής επιβάλλουν υψηλή ταχύτητα ζύγισης εντός προκαθορισμένων ορίων, τότε το σύστημα ζύγισης πρέπει να ελέγχει αυτόματα το βάρος, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ελαττωματικών συσκευασιών ως προς το βάρος του καθαρού προϊόντος. Έτσι, τα ζυγιστικά συστήματα βρίσκονται σε ένα δίκτυο με τις μηχανές συσκευασίας, για να μπορεί το σήμα του βάρους να αποσταλεί αμέσως στα μηχανήματα του επόμενου σταδίου και να συσκευαστεί το προϊόν.

Δύσκολες συνθήκες παραγωγής

Σε κάποιες περιπτώσεις, η διαδικασία τυποποίησης και συσκευασίας συναντάει δυσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο με τις εξωτερικές συνθήκες όσο και με την ανάγκη για υψηλή ακρίβεια. Όταν η ζύγιση και η συσκευασία διέπονται από συγκεκριμένες υγειονομικές προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται ο καθημερινός καθαρισμός των μηχανημάτων, τότε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός τόσο των ζυγιστικών όσο και των συσκευαστικών μηχανών πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός και να πλένεται τακτικά με ειδικά καθαριστικά. Από την άλλη, όταν η παραγωγή γίνεται σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά επιβάλλεται η ακριβής και αποτελεσματική συνεργασία των ζυγιστικών συστημάτων με τις μηχανές συσκευασίας, για να καταστεί σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει κενός χρόνος, στον οποίο το επικίνδυνο υλικό θα βρίσκεται έκθετο και χωρίς την προστασία της συσκευασίας.