Σε περιόδους κρίσεων, η αγορά χρυσού αποδεικνύεται η πιο ασφαλής επένδυση, αντίθετα με την επένδυση σε μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επισφαλή. Ειδικά στην εποχή που ζούμε, όπου η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια και εξαιρετικά δυσχερής λόγω της πανδημίας. Για αυτό είναι λογικό να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να διαφυλάξετε τις αξίες σας και να κάνετε μια επένδυση που δεν θα υπόκειται σε ακραίες αυξομειώσεις. Κανείς δε θέλει να χάσει και είναι λογικό σε ασταθείς περιόδους, όλοι να στρέφονται στις παλιές παραδοσιακές μεθόδους επενδύσεων και διαφύλαξης του πλούτου. Αν γνωρίζετε τα βασικά σχετικά με την αγορά και την πώληση χρυσού, τότε το επόμενο βήμα είναι να ενημερωθείτε με τα παρακάτω στοιχεία ακόμα πιο επισταμένως για το θέμα.

Γιατί να αγοράσω φυσικό χρυσό αντί για ETF;

Όπως λέει ένα ρητό, αν δεν το κρατάτε στα χέρια σας είναι σαν να μην το έχετε. Υπάρχουν πραγματικά πολλά οφέλη από τη φυσική απόκτηση χρυσού σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς τίτλους (ETF). Σε αυτούς τους απρόβλεπτους καιρούς της οικονομικής αστάθειας, ο φυσικός χρυσός είναι ένα διαχρονικό περιουσιακό στοιχείο που έχει πάντα αξία και περνάει το τεστ του χρόνου. Αποκτώντας ράβδους χρυσού, έχετε τον απόλυτο έλεγχο και συνεπώς τη μέγιστη ασφάλεια, ό,τι και αν γίνει. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικοί τίτλοι υπόκεινται σε τέλη και συμπαρασύρονται σε πιθανή χρεοκοπία της εταιρείας που τους εκδίδει.

 

Χρυσός

 

Να αγοράσω ράβδους χρυσού ή χρυσά νομίσματα;

Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αφού η απόφαση ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις του μεμονωμένου επενδυτή. Ωστόσο, όπως σε κάθε επένδυση, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Όπως για παράδειγμα την αξία της επένδυσής σας και τα ασφάλιστρα των προϊόντων. Επίσης πόσο καιρό σκοπεύετε να κρατήσετε το χρυσό σας, πώς θα τον αποθηκεύσετε και ποιο είναι το ύψος της φορολογίας.

 

Ενεχυροδανειστηριο.gr - Λίρες Αγγλίας

Να αγοράσω χρυσό ή ασήμι;

Πολλοί επενδυτές δυσκολεύονται να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν χρυσό ή ασήμι. Ωστόσο η πιο έξυπνη κίνηση είναι να κατέχετε και τα δύο. Ενώ ο χρυσός προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια και προστασία σε μια αβέβαιη οικονομική περίοδο. Το ασήμι είναι πιο επικερδής επένδυση που αποφέρει αμεσότερη απόσβεση της επένδυσης.

 

Πού πρέπει να αποθηκεύσω το χρυσό μου;

Η φυσική κατοχή και ο συνακόλουθος απευθείας έλεγχος του χρυσού είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της επένδυσης σε χρυσά νομίσματα ή ράβδους χρυσού σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς τίτλους χρυσού. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτείτε πού θα τον αποθηκεύσετε, ώστε να είναι ασφαλής. Οι επιλογές είναι στο σπίτι, ιδανικά σε χρηματοκιβώτιο, και η θυρίδα της τράπεζας. Κάθε επιλογή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, τα οποία πρέπει να αναλογιστείτε με προσοχή, πριν προχωρήσετε στην αγορά χρυσού με φυσικό τρόπο.